Cysylltwch

Cysylltu â ni!

Chapter
Heol y Farchnad
Treganna
Caerdydd
CF5 1QE

Desg Wybodaeth: 029 2031 1050
Caffi Bar: 029 2035 5664

Ymholiadau:

Cyffredinnol: [email protected]
Tocynnau: [email protected]
Hurio: [email protected]

Canmoliaeth

Gawsoch chi wasanaeth rhagorol gan ein staff? Wnaethoch chi fwynhau perfformiad, ffilm, arddangosfa neu ddigwyddiad, ac eisiau rhoi gwybod i ni sut roeddech chi’n teimlo? Oedd rhywbeth yn Chapter wedi golygu llawer i chi yn ddiweddar neu yn y gorffennol?

Rydyn ni bob amser yn falch o gael clywed pan fydd Chapter yn gwneud gwahaniaeth, felly mae croeso i chi rannu unrhyw ganmoliaeth drwy’r ffurflen isod.

Filter by tag
A close-up of red velvet cinema screen curtains.

Canllaw Ffilm

Pori ein ffilmiau diweddaraf, gan gynnwys gwybodaeth hygyrch dangosiadau i'r teulu am ddim, ac ein ffilmiau Sgrechiwch fel y Mynnwch ar fore ddydd Gwener!

Lawrlwythwch yma