Gynhaliwyd gan Chapter

Drwy ein gofodau llogi, rydyn ni’n aml yn cynnal digwyddiadau untro a rheolaidd, sy’n cael eu hwyluso, eu rheoli a’u cynnal gan unigolion creadigol, grwpiau neu sefydliadau, yn ogystal â’n cymuned greadigol. Os hoffech gynnal eich digwyddiad eich hun yn Chapter, yna ewch i’n tudalen Llogi isod.

Digwyddiadau

Filter events by date

Accessibility

Sorry, there are no available events

  • Stiwdio

    Rydyn ni mor falch o fod yn gartref i gymuned ddeinamig o gwmnïau ac artistiaid preswyl, sy’n cynhyrchu gwaith sydd gyda’r mwyaf cyffrous yng Nghymru a gwledydd Prydain. Gan amrywio o animeiddio a dylunio graffeg, ffilm a theledu i theatr a chelf we…