Ffrindiau chapter - Ymunwch â ni yma

Ffrindiau

Gynhaliwyd gan Chapter

Drwy ein gofodau llogi, rydyn ni’n aml yn cynnal digwyddiadau untro a rheolaidd, sy’n cael eu hwyluso, eu rheoli a’u cynnal gan unigolion creadigol, grwpiau neu sefydliadau, yn ogystal â’n cymuned greadigol. Os hoffech gynnal eich digwyddiad eich hun yn Chapter, yna ewch i’n tudalen Llogi isod.

Digwyddiadau

Filter events by date

Accessibility

Sorry, there are no available events

  • Stiwdios

    Rydyn ni mor falch o fod yn gartref i gymuned ddeinamig o gwmnïau ac artistiaid preswyl, sy’n cynhyrchu gwaith sydd gyda’r mwyaf cyffrous yng Nghymru a gwledydd Prydain. Gan amrywio o animeiddio a dylunio graffeg, ffilm a theledu i theatr a chelf we…

Hygyrch

Gwybodaeth am hygyrch ein hadeilad a'r cymorth hygyrch rydym yn ein cynnig ar gyfer ein rhaglen a lleoedd llogi.