Oriau cegin newydd: 9am - 6pm

Amseroedd agor
A full cinema of people there for a film screening and Q&A

Ffilm

Rydyn ni’n arweinydd diwylliannol o ran sinema annibynnol yng Nghymru, ac yn helpu’r gynulleidfa i ymgysylltu â’r ffilmiau gorau o Gymru, gwledydd Prydain, ac yn rhyngwladol.

Digwyddiadau

Filter events by date

Seasons

Accessibility

A close-up of red velvet cinema screen curtains.

Canllaw Ffilm

Pori ein ffilmiau diweddaraf, gan gynnwys gwybodaeth hygyrch dangosiadau i'r teulu am ddim, ac ein ffilmiau Sgrechiwch fel y Mynnwch ar fore ddydd Gwener!

Lawrlwythwch yma

Amdanom Sinema Chapter

Rydyn ni’n dathlu ffilm yn ei holl ffurfiau, gan gynnig profiad sinema cyfoethog sy’n blaenoriaethu’r profiad sinema sgrin fawr, gan ddangos ffilmiau ar ffilm 35mm yn ogystal â ffilmiau digidol wedi’u taflunio â laser.

Ochr yn ochr â ffilmiau newydd, rydyn ni’n cyflwyno ystod o wyliau ffilm a thymhorau wedi’u curadu, gyda sgyrsiau, sesiynau holi ac ateb a digwyddiadau sy’n helpu i ysbrydoli creadigrwydd ymhlith ein cynulleidfa ac i sicrhau bod ganddon ni i gyd ddealltwriaeth ddyfnach o’r broses creu ffilmiau a mewnwelediad i’r diwydiant ffilm ffyniannus yma yng Nghymru.

Rydyn ni’n falch o fod yn Ganolfan Ffilm ar gyfer Cymru, yn un o wyth o ganolfannau ffilm ledled gwledydd Prydain a ffurfiwyd fel rhan o Sefydliad Ffilm Prydain: Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm. Drwy Ganolfan Ffilm Cymru, rydyn ni’n cyflwyno mwy o ffilmiau, i fwy o bobl, mewn mwy o lefydd ledled y wlad.

Mwy