Archwilio Gofodau

Gallwn gynnig llogi untro neu archebion rheolaidd, gyda lletygarwch neu hebddo, gofynion staffio neu dechnegol. Dewch o hyd i’r gofod perffaith ar gyfer eich digwyddiad yma.

Rydyn ni’n cynnig ystod o ofodau gwych, sydd ar gael saith diwrnod yr wythnos, y gallwch eu defnyddio ar gyfer cyfarfodydd, gweithdai, dos­barthiadau, ymarferion, perf­formiadau, dig­wyddiadau arbennig, partïon preifat, neu hyd yn oed fel lleoliad ffilmio.

Maen nhw’n amrywio o ran maint, steil ac ymar­fer­oldeb, gyda rhai’n cynnig llenni blacowt, lloriau sbring, offer clyweledol, a bar hyd yn oed, ac mae modd i unigolion, busnesau, cwmnïau neu grwpiau cymunedol ddefnyddio pob un ohonynt.

Mae Chapter yn elusen gofrestredig – drwy gynnal eich digwyddiad yma, byddwch chi’n ein helpu i barhau i gefnogi artistiaid a chymunedau creadigol Cymru drwy ard­dan­gos­feydd, dig­wyddiadau a chyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol.

Credyd llun: Kirsten McTernan, Rebecca Jagoe — My Name is Lubbert Das, Experimentica 24.

Available seven days a week, we offer a range of great spaces that can be used for meetings, workshops, classes, rehearsals, performances, special events, private parties or even as a filming location.

They vary in size, style and functionality, with some offering blackout blinds, sprung floors, AV equipment, or even a bar, but they can all be used by individuals, businesses, companies or community groups.

Chapter is a registered charity – by hosting your event here, you’ll help us to carry on supporting Wales’ artists and creative communities through exhibitions, events and professional development opportunities.

Our Hire spaces

Ymunwch â'n rhestr bostio