Stiwdio Dawns

O wersi bale i grefft ymladd, mae gan y gofod stiwdio yma sydd wedi’i ddylunio’n arbennig lawr sbring, bariau ar y wal, a drychau hyd llawn felly mae’n addas i ystod o ddosbarthiadau a gweithdai gweithgaredd. 

Maint
:

Arwynebedd - 67m2

Lled - 6.6m

Hyd - 10.1m


Capasiti:

Sefyll - 40

Dawnsio - 20

Theatr - 40

Mannau Llogi

Mae ein lleoliadau llogi a hygyrch gwastad a Dolenni Sain Cymorth Clyw.

Learn More