Newidiadau bach i'n cynnig sinemâu a theater

More info

Gofod Cyntaf

Dyma’r ystafell fwyaf poblogaidd gan ei bod ar y llawr gwaelod, felly mae’n hawdd ei chyrraedd ac yn agos i’r tai bach a’r caffi bar. Mae’n ofod golau ac awyrog, sy’n ddelfrydol ar gyfer popeth o ddosbarth dawns i gyfarfod bwrdd.

Maint:

Arwynebedd - 67m2

Lled - 6.6m

Hyd - 10.1m

Capasiti:

Sefyll - 60

Theatr - 50

Ystafell fwrdd - 24

Siâp pedol – 24

Cabare – 40

Mannau Llogi

Mae ein lleoliadau llogi a hygyrch gwastad a Dolenni Sain Cymorth Clyw.

Learn More