Newidiadau bach i'n cynnig sinemâu a theater

More info

Cyntedd Sinema

Mae ein Cyntedd Sinema yn ofod hygyrch, hyblyg sydd ag adnoddau da wrth ein Caffi Bar. Mae ganddo daflunydd HD, seinyddion a drysau deublyg y gallwch eu cau neu eu hagor, a dyma’r lle perffaith ar gyfer cynnal cyfl­wyniadau, dig­wyddiadau rhannu, lletygarwch ar ôl digwyddiad neu fel ystafel­loedd ymneilltuo!

7.3m x 5.4m