Newidiadau bach i'n cynnig sinemâu a theater

More info

Pwynt Cyfryngau

Dyma un o’r gofodau mwyaf amlbwrpas, ac mae’n wych ar gyfer cynadleddau a gweithdai, ond gellir hefyd ei drawsnewid yn ofod perfformio bach neu’n safle parti gyda bar. 

Maint:
Arwynebedd - 49m2
Lled - 6.6m
Hyd - 10.1m

Capasiti:
Sefyll - 50
Theatr - 40
Ystafell fwrdd - 24
Siâp pedol – 24
Cabare – 36

Mannau Llogi

Mae ein lleoliadau llogi a hygyrch gwastad a Dolenni Sain Cymorth Clyw.

Learn More