Dyma'r lle perffaith i brofi Celf yn y Caffi gyda'ch coffi, i fachu rhywbeth blasus cyn dangosiad prynhawn, neu i sgwrsio gyda ffrindiau dros rywbeth i'w rannu. Rydyn ni hefyd yn cynnig bwyd i fynd, pan fyddwch chi ar fwy o frys.

Os byddwch chi’n aros, mae ein cysylltiad di-wifr cyflym am ddim yn golygu mai dyma’r lle perffaith i astudio, i weithio neu i’w ddefnyddio fel swyddfa answyddogol.

Os yw’r tywydd yn braf, mae gardd gwrw hyfryd gyda ni, sydd dan do yn ystod misoedd y gaeaf, gyda gwresogyddion i’ch cadw’n glyd pan fydd hi’n oeri.

Archebu

Does dim modd archebu bwrdd, felly pan fyddwch chi’n cyrraedd, dewch o hyd i un. Bydd angen i chi roi gwybod i’n tîm beth yw rhif eich bwrdd pan fyddwch chi’n archebu wrth y cownter. Pan fydd eich bwyd a diod yn barod, byddwn ni’n dod â nhw atoch chi.

Bwydlen: Llun – Sadwrn 9am-6pm

Mae ein bwydlen brecinio flasus yn cael ei gweini 9am-6pm. Gallwch flasu prydau ffres a thymhorol sy’n arddangos cynnyrch gorau Cymru. Mae ein Bwrdd Arbennig yn newid yn wythnosol.

Lawrlwytho'r dogfen

Bwydlen: Dydd Sul, 9am-4pm

Rydyn ni’n cynnig detholiad blasus o opsiynau brecwast, 9-11.30am, a chinio rhost traddodiadol gyda’r holl drimins, 12-4pm.

Lawrlwytho'r dogfen


Bwydlen Blant

I blant, rydyn ni’n hapus i wneud brechdan syml neu goginio pasta pob cawslyd, i wneud yn siŵr eu bod nhw’n cael tamaid blasus i’w fwyta. Edrychwch ar ein bwydlen i weld yr holl opsiynau.

Figan a Llysieuol

Mae ein bwydlen yn cynnwys ystod eang o opsiynau llysieuol a figan i’w mwynhau. Chwiliwch am ‘Llysieuol’ neu ‘Figan’ ar y fwydlen.

Halal / حلال / Xalaal

Ochr yn ochr â’n hystod eang o brydau figan a llysieuol, mae ein holl gyw iâr yn Halal. Chwiliwch am y gair ‘Halal’ ar ein bwydlen.

إلى جانب باقتنا الواسعة من الأطباق النباتية، والتي تتضمن أطباقًا نباتيَّة خالصة، فإن دجاجنا أيضًا يتميز بأنه «حلال» بالكامل. ابحث عن رمز «H» في قائمة الطعام المعروضة لدينا.

Ka sokow noocyada kala duwan ee cuntooyinka khudradda, dhammaan digaagayadu waa Xalaal. Meenuugeena ka raadi calaamadda 'H'.

Di-glwten

Rydyn ni bob amser yn cynnig prydau di-glwten. Chwiliwch am ‘Di-glwten’ ar ein bwydlen.


Bwyd Cownter

Bob bore a drwy gydol y dydd rydyn ni’n cynnig toesenni ffres a detholiad eang o gacennau, i’w bwyta yma neu fel tecawê.

Cyflwyniad i Gaffi Bar Chapter

Lletgarwch

Opsiynau Lletgarwch

Os byddwch chi’n cynnal digwyddiad gyda ni, mae modd trefnu lletygarwch ymlaen llaw. Mae ein bwydlen yn cynnig detholiad o de, coffi, diodydd meddal, brecwast, cinio ac opsiynau bwffe poeth ac oer. Gallwn drafod bwydlen bwrpasol gyda chi os oes gennych rywbeth arbennig mewn golwg. Mae detholiad o win, cwrw a choctels (neu moctels) ar gael hefyd.

I weld ein Bwydlen Lletygarwch, cliciwch isod

A cafe assistant serves two customers at the till in Chapter, to the right is a glass cabinet full of cakes and biscuits.