Oriau cegin newydd: 9am - 6pm

Amseroedd agor

Celf

Mae arddangosfeydd Chapter am ddim, a does dim angen archebu. Bydd ein goruchwylwyr cyfeillgar wrth law ym mhob arddangosfa yn yr oriel i roi cyngor, arweiniad a chymorth gyda hygyrchedd hefyd.

Mae Oriel Chapter ar agor ddydd Mawrth i dydd Sul, 11yb - 5yp.

Amandom Oriel Chapter

Gyda bydolwg rhyngwladol a’n gwreiddiau yng Nghymru, rydyn ni’n gweithio gydag artistiaid lleol a byd-eang. O gyflwyniadau unigol ac arddangosfeydd grŵp, i breswylfeydd ac ymyriadau artistiaid, rydyn ni’n cydweithio gydag artistiaid ar bob cam o’u gyrfa, gan eu cefnogi i wireddu syniadau mentrus a ffyrdd newydd o weithio.


Mae’r artistiaid rydyn ni’n gweithio gyda nhw yn mynd ati i ystyried materion a chwestiynau hanfodol sy’n siapio ein presennol, ac rydyn ni’n meithrin deialog rhwng cynulleidfaoedd, artistiaid a’u harfer drwy raglen gyhoeddus sy’n cynnig cyfleoedd i gysylltu, (dad)ddysgu a myfyrio ar ein hanes, y ffordd rydyn ni’n byw nawr, a sut gallen ni ddychmygu dyfodol newydd.

Amseroedd Agor Oriel Chapter: Dydd Mawrth-Dydd Sul, 11yb-5yp

Learn More

Cewch y Newyddion Diweddaraf

Cofrestrwch i fod y cyntaf i wybod am ddigwyddiadau, arddangosfeydd, ffilmiau a pherfformiadau i ddod, yn ogystal â gostyngiadau i’r rhestr e-bost yn unig, a mwy!