Newidiadau bach i'n cynnig sinemâu a theater

More info
Two people dance in the forecourt of Chapter Arts Centre. There are many people in the background watching dancing, eating food and generally celebrating the Jamaica Independence Day event.

Ymweliad

Rydyn ni’n ymroddedig i wneud ein lleoliad yn hygyrch i bawb.

Mae parcio am ddim tu ôl i’r adeilad, gyda chwe lle parcio Bathodyn Glas, a thri arall yn y maes parcio blaen. Dylech nodi mai ar gyfer deiliad Bathodynnau Glas yn unig mae’r maes parcio blaen.

Mae gennym fynediad gwastad i flaen a chefn yr adeilad drwy ddrysau awtomatig, a mynediad lifft i'r llawr cyntaf.

Yn ein sinemâu a’n theatrau, rydyn ni’n darparu sedd am ddim i gydymaith ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn, pobl ag anghenion ychwanegol, a phobl sydd â chŵn cymorth. Yn ein sinemâu a’n theatrau, yn ogystal â’n caffi bar a’n gofodau llogi, mae Systemau Cymorth Clyw wedi’u gosod.

Gallwch ddysgu mwy am hygyrchedd ledled ein safle drwy wrando ar ein taith disgrifiadau sain yma. Gallwch hefyd wylio ein fideo yma i’ch helpu i gynllunio eich ymweliad.

Ymunwch â'n rhestr bostio

A close-up of red velvet cinema screen curtains.

Canllaw Ffilm

Pori ein ffilmiau diweddaraf, gan gynnwys gwybodaeth hygyrch dangosiadau i'r teulu am ddim, ac ein ffilmiau Sgrechiwch fel y Mynnwch ar fore ddydd Gwener!

Lawrlwythwch yma

Classes at Chapter

Browse all the public classes and groups that call Chapter their home

Cliciwch yma