Cod Ymddygiad

Mae Chapter yn ganolfan gene­d­laethol o safon fyd-eang ar gyfer diwylliant a chelfy­ddydau cyfoes. Mae’n lle sy’n ysgogi ac yn cefnogi arfer artistig creadigol i ysbrydoli pawb i ymgysylltu’n ddwfn â’r celfyddydau.

Tra byddwch ar ein safle, rydyn ni am i chi deimlo’n ddiogel, wedi’ch parchu, a bod modd i chi fwynhau eich profiad gyda ni. Darllenwch ein Cod Ymddygiad sefydliadol; rydyn ni’n gofyn i’n staff, ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr, artistiaid, cydweithredwyr ac ymwelwyr ei ddilyn.

Cod Ymddygiad