Oriau cegin newydd: 9am - 6pm

Amseroedd agor

Cymuned

Rydyn ni’n gweithio i sicrhau bod y syniad o gymuned yn cael ei wreiddio yn yr holl waith rydyn ni’n ei wneud – ac felly dyma yw ein man cychwyn wrth geisio deall diwylliant, rhaglennu, y lleoliad, a phopeth arall. Rydyn ni’n ymroddedig i weithio mewn ffyrdd trawsnewidiol a hirdymor gyda’r bobl sydd ar garreg ein drws. Mae hyn yn helpu i sicrhau ein bod ni’n sefydliad sy’n gweithredu ar sail anghenion heddiw, ac sy’n gwneud lle ar gyfer dyfodol i bawb.

Rydyn ni’n hyrwyddo’r syniad o archwilio cymunedau ac artistiaid fel adeiladwyr bydoedd. Rydyn ni’n gweithio tuag at arfer cymunedol sy’n archwilio sut gallwn ni i gyd, o wahanol dirweddau a phrofiadau, ddod at ein gilydd i freuddwydio ac i ymarfer posibiliadau newydd o ran dyfodol.

Classes at Chapter

Browse all the public classes and groups that call Chapter their home

Cliciwch yma

Ffrindiau Chapter Friends

Gyda’ch cyfeillgarwch chi, byddwch chi’n ein helpu ni i rannu celf gyfoes, perfformiadau a ffilmiau anhygoel o Gymru a gweddill y byd.

Mwy

Cyrraedd Yma

Manylion am sut i gyrraedd yma, cyfarwyddiadau a gwybodaeth am barcio.

Learn More