Cymuned

Rydyn ni’n gweithio i sicrhau bod y syniad o gymuned yn cael ei wreiddio yn yr holl waith rydyn ni’n ei wneud – ac felly dyma yw ein man cychwyn wrth geisio deall diwylliant, rhaglennu, y lleoliad, a phopeth arall. Rydyn ni’n ymroddedig i weithio mewn ffyrdd trawsnewidiol a hirdymor gyda’r bobl sydd ar garreg ein drws. Mae hyn yn helpu i sicrhau ein bod ni’n sefydliad sy’n gweithredu ar sail anghenion heddiw, ac sy’n gwneud lle ar gyfer dyfodol i bawb.

Rydyn ni’n hyrwyddo’r syniad o archwilio cymunedau ac artistiaid fel adeiladwyr bydoedd. Rydyn ni’n gweithio tuag at arfer cymunedol sy’n archwilio sut gallwn ni i gyd, o wahanol dirweddau a phrofiadau, ddod at ein gilydd i freuddwydio ac i ymarfer posibiliadau newydd o ran dyfodol.

  • Stiwdios

    Rydyn ni mor falch o fod yn gartref i gymuned ddeinamig o gwmnïau ac artistiaid preswyl, sy’n cynhyrchu gwaith sydd gyda’r mwyaf cyffrous yng Nghymru a gwledydd Prydain. Gan amrywio o animeiddio a dylunio graffeg, ffilm a theledu i theatr a chelf we…

  • A man stands with his hands in his pockets in front of Film Hub Wales posters and poses for a camera.

    Canolfan Ffilm Cymru

    Film Hub Wales (FHW) aims to bring more films, to more people, in more places around Wales. Chapter is proud to be the Film Hub lead organisation for Wales.

Classes at Chapter

Browse all the public classes and groups that call Chapter their home

Click here