Swyddi a Chyfleuoedd

Rydyn ni’n diogelu gweithle sy’n rhydd rhag pob math o wahaniaethu ac yn hyrwyddo tegwch ar draws ein sefydliad. Rydyn ni wedi’n ffurfio ar sail cyfraniadau gwerthfawr, gwybodaeth a phrofiad yr holl staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr, ac rydyn ni’n annog pawb sydd â diddordeb mewn gyrfa neu gyfle creadigol i ddilyn ein Cod Ymddygiad.

Rydyn ni’n ganolfan i bawb, ac rydyn ni’n croesawu ceisiadau gan bawb. Mae ein gweithdrefn ymgeisio yn ddienw.

Rydyn ni’n gyflogwr cefnogol a chyfeillgar, ac yn cynnig oriau gweithio hyblyg a gweithio hybrid lle bo’n bosib. Rydyn ni’n gyflogwr cyflog byw ac mae ein buddion staff yn cynnwys:

  • 5.6 wythnos o wyliau y flwyddyn, gan gynnwys gwyliau banc, pro rata ar gyfer swyddi rhan amser
  • Dau docyn sinema am ddim y misCinio am ddim pan fyddwch yn gweithio yn yr adeilad20% oddi ar fwyd a diod yn y Caffi Bar
  • Cynllun Cymraeg Gwaith
  • Cynllun pensiwn cyfrannol, y byddwch yn cael eich ymrestru iddo’n awtomatig (yn dibynnu ar amodau’r cynllun). Mae’r cynllun yn eich galluogi i gynilo ar gyfer eich ymddeoliad gan ddefnyddio eich arian eich hunan, ynghyd â rhyddhad treth a chyfraniadau gan Chapter
  • Tâl mamolaeth a mabwysiadu uwch ar ôl blwyddyn o wasanaeth
  • Mynediad at Raglen Cynorthwyo GweithwyrTe/coffi am ddim o’r Caffi Bar
  • Cefnogaeth ar gyfer datblygiad parhaus
  • Gofal Llygaid ar gyfer Gwaith Cyfarpar Sgrin Arddangos
  • Rheseli beiciau diogel
  • Parcio i staff

Mae’r holl ddisgrifiadau swydd i’w gweld yn llawn fel ffeil i’w lawrlwytho isod.

Er mwyn gwneud cais am un o’n swyddi, llenwch y ffurflen gais, y gallwch ei lawrlwytho isod, a’i dychwelyd i [email protected]. Llenwch ffurflen Cyfle Cyfartal ar gyfer unrhyw yrfa neu gyfle creadigol a’i chyflwyno cyn y dyddiad cau yma.

Mae pob croeso i unrhyw gwestiynau am unrhyw swydd neu gyfle, a gallwch eu hanfon at [email protected]