Performers are stood on stage with pink and purple smoke surrounding them.

Theatr

Mae ein gofodau theatr yn cynnig cymysgedd bywiog o berfformiadau – o artistiaid lleol sy’n dechrau arni i gynyrchiadau teithiol rhyngwladol, o gabare comedi i waith newydd.

Ochr yn ochr â’n rhaglen o ddigwyddiadau cyhoeddus, rydyn ni’n cefnogi ymarferwyr creadigol i ddatblygu gwaith newydd, gan gynnig lle i ymarfer, amser i siarad, amser i feddwl, ac amser i greu. Rydyn ni’n gwybod bod pob prosiect yn unigryw, ac felly rydyn ni, fel blaenoriaeth, yn addasu ein hadnoddau i anghenion y gwaith.

Cyflwyniad i Theatrau Chapter

Digwyddiadau

Pori’r rhaglen, prynu tocynnau a chynllunio eich dydd gyda ni.

Learn More

Eisiau gweld mwy o bethau digwydd yn Chapter?

Rhoddion yw’r ffordd fwyaf effeithiol o’n helpu ni, gan ein bod ni’n derbyn 100% o’r hyn rydych chi’n ei roi i ni (does dim TAW). Os ydych chi’n drethdalwr yn y Deyrnas Unedig, gallwch hefyd gynyddu gwerth eich rhodd 25% gyda Rhodd Cymorth.

Mae croeso i bob rhodd, boed yn daliad un tro, neu os hoffech drefnu swm rheolaidd. Diolch!