Oriau cegin newydd: 9am - 6pm

Amseroedd agor

Theatr Seligman

Ar y llawr cyntaf, mae Theatr Seligman yn ofod mawr sy’n ddelfrydol ar gyfer cyflwyno theatr, cerddoriaeth, dawns a pherfformiadau gair llafar o flaen cynulleidfa sy’n eistedd neu’n sefyll. Mae hefyd yn wych ar gyfer cynadleddau a chyflwyniadau mwy ffurfiol.


Maint:

Arwynebedd - 84(m2)

Lled – 8.6m

Hyd - 5.7m


Capasiti:

Eistedd - 119

Sefyll - 160

Cabare – 60

Mannau Llogi

Mae ein lleoliadau llogi a hygyrch gwastad a Dolenni Sain Cymorth Clyw.

Learn More

Theatr

Mae ein rhaglen berfformiadau yn lle ar gyfer arferion celf fyw arbrofol a rhyngddisgyblaethol, lle caiff artistiaid eu cefnogi i gymryd risgiau a lle gall cynulleidfaoedd ddod o hyd i raglenni cyffrous, gwreiddiol a hygyrch.

Learn More