Ystafell SWAS

Gofod arall sydd â llwyth o nodweddion gwreiddiol, sydd felly’n berffaith ar gyfer ffilmio, gweithdai, ac ymarferion. Dyma hefyd yw’n hystafell fwyaf, a gall fod yn ddefnyddiol ar gyfer grwpiau mawr neu’r rhai sydd eisiau mwy o ofod llawr.


Maint:

Arwynebedd - 78m2

Lled - 7.4m

Hyd - 9.51m


Capasiti:

Sefyll - 40

Dawnsio - 20

Theatr - 40

Ystafell fwrdd - 24

Siâp pedol – 24

Cabare - 30

Mannau Llogi

Mae ein lleoliadau llogi a hygyrch gwastad a Dolenni Sain Cymorth Clyw.

Learn More