Ystafell Gyffredin

Mae hon yn rhan o’r adeilad gwreiddiol gyda nodweddion unigryw, ac mae’n ystafell wych ar gyfer ffilmio. Mae hefyd yn olau a hyfryd, sy’n berffaith ar gyfer ymarfer neu ddosbarth o unrhyw fath. Ar y Lawr cyntaf.

Maint:
Arwynebedd - 66m2
Lled - 6.1m
Hyd - 11m

Capasiti:
Sefyll - 40
Dawnsio - 20
Theatr - 40
Ystafell fwrdd - 15
Siâp pedol - 16
Cabare - 30

Mannau Llogi

Mae ein lleoliadau llogi a hygyrch gwastad a Dolenni Sain Cymorth Clyw.

Learn More