Art

LIGHTBOX: A weed is a plant in the wrong place by Adham Faramawy

Free

Nodweddion

 • Math Outdoor Arts

Tan 1 Medi

Mae dau ddawnsiwr mewn cae o chwyn tân i’w gweld yn fawr ar draws ein mynedfa yn y gwaith celf yma gan Adham Faramawy. Mae un dawnsiwr yn sefyll yn adlewyrchu coesynnau tal y planhigyn ac mae’r llall yn cyffwrdd â’i betalau pinc.

Mae chwyn tân, sy’n aml yn cael ei ystyried yn chwyn, yn blanhigyn sy’n hunan-hadu ac sydd â’r gallu eithriadol i dyfu ar dir llosg. Wrth osod cyrff wedi’u hymyleiddio yn y dirwedd yma ac yn trin y dirwedd gyda thestun sy’n darllen ‘Planhigyn yn y man anghywir yw chwyn’, mae Adham yn dad-sefydlogi’r syniadau o wreiddiau a’r ‘naturiol’. Pwy sy’n penderfynu pwy sy’n perthyn a phwy mae croeso iddynt?

I Adham, mae natur yn lle ar gyfer lloches a gwytnwch, yn ofod o orgyffwrdd a gwrthsafiad, lle mae planhigion yn ffynnu er gwaethaf dadleoliad ac mae chwyn yn gwrthsefyll amgylcheddau gelyniaethus.

Ynglyn â'r artist...

Mae Adham Faramawy yn artist o dras Eifftaidd sy’n byw yn Llundain. Mae eu gwaith yn cyfuno cyfryngau gan gynnwys delwedd symudol, gosodwaith cerfluniol, ffotograffiaeth, print a phaentio, gan ymgysylltu â materion fel defnyddioldeb, cyffyrddiad, y corff a thocsigedd, i gwestiynu syniadau am natur mewn perthynas â chymunedau ymylol. Mae Faramawy wedi dangos gwaith yn Amgueddfa Guggenheim, Efrog Newydd; y Tate Modern a Tate Britain, Llundain, ac Oriel Serpentine, Llundain. Cyrhaeddon nhw’r rhestr fer ar gyfer Gwobr Jarman Film London yn 2017 a 2021. Yn 2023, nhw oedd derbynnydd Gwobr Artist Frieze.

Share

Times

 • Dydd Gwener 12 Gorffennaf 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Sadwrn 13 Gorffennaf 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Sul 14 Gorffennaf 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Llun 15 Gorffennaf 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Mawrth 16 Gorffennaf 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Mercher 17 Gorffennaf 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Iau 18 Gorffennaf 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Gwener 19 Gorffennaf 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Sadwrn 20 Gorffennaf 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Sul 21 Gorffennaf 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Llun 22 Gorffennaf 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Mawrth 23 Gorffennaf 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Mercher 24 Gorffennaf 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Iau 25 Gorffennaf 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Gwener 26 Gorffennaf 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Sadwrn 27 Gorffennaf 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Sul 28 Gorffennaf 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Llun 29 Gorffennaf 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Mawrth 30 Gorffennaf 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Mercher 31 Gorffennaf 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Iau 1 Awst 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Gwener 2 Awst 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Sadwrn 3 Awst 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Sul 4 Awst 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Llun 5 Awst 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Mawrth 6 Awst 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Mercher 7 Awst 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Iau 8 Awst 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Gwener 9 Awst 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Sadwrn 10 Awst 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Sul 11 Awst 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Llun 12 Awst 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Mawrth 13 Awst 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Mercher 14 Awst 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Iau 15 Awst 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Gwener 16 Awst 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Sadwrn 17 Awst 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Sul 18 Awst 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Llun 19 Awst 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Mawrth 20 Awst 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Mercher 21 Awst 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Iau 22 Awst 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Gwener 23 Awst 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Sadwrn 24 Awst 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Sul 25 Awst 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Llun 26 Awst 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Mawrth 27 Awst 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Mercher 28 Awst 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Iau 29 Awst 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Gwener 30 Awst 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Sadwrn 31 Awst 2024

  1. 11:00yb
 • Dydd Sul 1 Medi 2024

  1. 11:00yb