Gwybodaeth Hygyrchedd Slime Mother

Rydyn ni am i bawb sy’n dod i weld Slime Mother deimlo bod croeso iddyn nhw.

Dyma restr o wybodaeth hygyrchedd er mwyn eich helpu i gynllunio eich ymweliad.

Os oes gennych chi angen hygyrchedd nad yw ar y rhestr, anfonwch e‑bost neu ffoniwch Chapter enquiry@​chapter.​org | 029 2031 1050


Digwyddiadau lansio

Ar gyfer lansiad yr arddangosfa, mae tri opsiwn i chi fynd iddo.

Dydd Gwener 19 Gorffennaf

4 – 6pm: digwyddiad gyda masgiau a dim persawr. Bydd synau’n dawelach i greu awyrgylch mwy ymlaciol.

6 – 8pm: digwyddiad mwy prysur gyda darlleniad byw a bar talu.

Dydd Sadwrn 20 Gorffennaf

12pm: taith ar-lein gan Abi gyda darlleniad byw. Mae capsiynau a dehongliad Iaith Arwyddion Prydain ar gael. Bydd y digwyddiad yn cael ei recordio ac ar gael ar-lein ar ôl y digwyddiad, gyda chapsiynau a Iaith Arwyddion Prydain.

Symudedd

Mae gan Chapter fynediad gwastad a lifftiau drwy’r adeilad. Mae toiledau â mynediad addas i gadair olwyn ar bob llawr.

Mae’r arddangosfa a’r caffi ar y llawr gwaelod.

Mae gan yr arddangosfa seddi ym mhob ystafell.

Hygyrchedd synhwyraidd

Mae modd gofyn i ni ddod â lefelau sain a goleuo i lawr.

Mae bagiau synhwyraidd, amd­diffynwyr clustiau, a chym­hor­thion synhwyraidd, gan gynnwys teganau ffidlan, ar gael.

Mae gan yr arddangosfa ddis­gri­fiadau sain drwy god QR a phenwisg.

Mae canllawiau’r arddangosfa ar gael mewn print bras a fformat hawdd ei ddarllen.

Mae gan y ffilm yn yr arddangosfa ddehongliad Iaith Arwyddion Prydain ar y sgrin.

Dydd Sadwrn 7 Medi — Bydd dwy daith yn yr adeilad gyda chyflwyniad Iaith Arwyddion Prydain, a gallwch archebu lle drwy ein gwefan.

Diogelwch Covid

Bob dydd Iau rhwng 3pm a 5pm, gofynnwn i chi wisgo masg yn yr oriel er mwyn galluogi ffrindiau ag imiwnedd isel i ymweld yn ddiogel.

Mae gan y caffi ardal eistedd awyr agored.

  • Published: