Newidiadau bach i'n cynnig sinemâu a theater

More info

Rydyn ni’n darparu digwyddiadau, prosiectau a chyfleoedd ar gyfer gwneuthurwyr ffilm ifanc rhwng 16 a 25 oed ledled Cymru, fel y partner rhanbarthol ar gyfer Academi Ffilm Sefydliad Ffilm Prydain. Nod y rhain yw eich helpu i ddysgu mwy am ffilm, dod o hyd i’ch llais creadigol, a dechrau eich gyrfa yn y diwydiannau sgrin.

Dyma rai o’r pethau rydyn ni’n eu cynnig drwy gydol y flwyddyn:

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech ddysgu mwy, anfonwch e-bost at [email protected]. Gallwch ymuno â’n rhestr e-bost yma.

Amdanom Sinema Chapter

Rydyn ni’n dathlu ffilm yn ei holl ffurfiau, gan gynnig profiad sinema cyfoethog sy’n blaenoriaethu’r profiad sinema sgrin fawr, gan ddangos ffilmiau ar ffilm 35mm yn ogystal â ffilmiau digidol wedi’u taflunio â laser.

Ochr yn ochr â ffilmiau newydd, rydyn ni’n cyflwyno ystod o wyliau ffilm a thymhorau wedi’u curadu, gyda sgyrsiau, sesiynau holi ac ateb a digwyddiadau sy’n helpu i ysbrydoli creadigrwydd ymhlith ein cynulleidfa ac i sicrhau bod ganddon ni i gyd ddealltwriaeth ddyfnach o’r broses creu ffilmiau a mewnwelediad i’r diwydiant ffilm ffyniannus yma yng Nghymru.

Rydyn ni’n falch o fod yn Ganolfan Ffilm ar gyfer Cymru, yn un o wyth o ganolfannau ffilm ledled gwledydd Prydain a ffurfiwyd fel rhan o Sefydliad Ffilm Prydain: Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm. Drwy Ganolfan Ffilm Cymru, rydyn ni’n cyflwyno mwy o ffilmiau, i fwy o bobl, mewn mwy o lefydd ledled y wlad.

Mwy
Three speakers sit on a stage in front of a cinema screen, with an audience sat watching. Behind them on the screen is a still image from Barbie the Movie.

Canolfan Ffilm Cymru

Nod Canolfan Ffilm Cymru yw cyflwyno mwy o ffilmiau, i fwy o bobl, mewn mwy o lefydd o gwmpas Cymru. Mae Chapter yn falch o fod yn sefydliad arweiniol Canolfan Ffilm Cymru.

Darganfod mwy

Digwyddiadur

Rydym yn newid i dudalen a fydd yn darparu'r holl wybodaeth byddwch chi angen ar gael ar unrhyw bryd.

Rydym yn cyflwyno ffordd newydd o fynedi ein rhaglen ffilmiau a digwyddiadau, gyda chanllaw digwyddiadau byw sy’n darparu gwybodaeth ddiweddaraf amdan y lleoliad, dyddiad, amser a gwybodaeth hygyrch am bob digwyddiad, gan gynnwys ffilm!

Learn More