Newidiadau bach i'n cynnig sinemâu a theater

More info
A full cinema of people there for a film screening and Q&A

Ffilm

Rydyn ni’n arweinydd diwylliannol o ran sinema annibynnol yng Nghymru, ac yn helpu’r gynulleidfa i ymgysylltu â’r ffilmiau gorau o Gymru, gwledydd Prydain, ac yn rhyngwladol.

Digwyddiadau

Filter events by date

Seasons

Accessibility

Digwyddiadur

Rydym yn newid i dudalen a fydd yn darparu'r holl wybodaeth byddwch chi angen ar gael ar unrhyw bryd.

Rydym yn cyflwyno ffordd newydd o fynedi ein rhaglen ffilmiau a digwyddiadau, gyda chanllaw digwyddiadau byw sy’n darparu gwybodaeth ddiweddaraf amdan y lleoliad, dyddiad, amser a gwybodaeth hygyrch am bob digwyddiad, gan gynnwys ffilm!

Learn More

Amdanom Sinema Chapter

Rydyn ni’n dathlu ffilm yn ei holl ffurfiau, gan gynnig profiad sinema cyfoethog sy’n blaenoriaethu’r profiad sinema sgrin fawr, gan ddangos ffilmiau ar ffilm 35mm yn ogystal â ffilmiau digidol wedi’u taflunio â laser.

Ochr yn ochr â ffilmiau newydd, rydyn ni’n cyflwyno ystod o wyliau ffilm a thymhorau wedi’u curadu, gyda sgyrsiau, sesiynau holi ac ateb a digwyddiadau sy’n helpu i ysbrydoli creadigrwydd ymhlith ein cynulleidfa ac i sicrhau bod ganddon ni i gyd ddealltwriaeth ddyfnach o’r broses creu ffilmiau a mewnwelediad i’r diwydiant ffilm ffyniannus yma yng Nghymru.

Rydyn ni’n falch o fod yn Ganolfan Ffilm ar gyfer Cymru, yn un o wyth o ganolfannau ffilm ledled gwledydd Prydain a ffurfiwyd fel rhan o Sefydliad Ffilm Prydain: Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm. Drwy Ganolfan Ffilm Cymru, rydyn ni’n cyflwyno mwy o ffilmiau, i fwy o bobl, mewn mwy o lefydd ledled y wlad.

Mwy
A dimly lit, full cinema. Two people are stood on stage in front of the cinema screen talking to the audience. Behind the speakers is a still image from the Barbie Movie.

Talebau Anrheg

Pa rodd gwell na pherfformiadau newydd radical, ffilmiau indi newydd clodwiw, dramâu newydd gan ddramodwyr gorau Cymru, tymhorau ffilm wedi’u curadu, a phopeth rhyngddyn nhw, gyda Thaleb Anrheg Chapter?

Talwch yma