A comedian stands on stage doing stand-up comedy and points towards the audience.

Hygyrchedd

Datblygwyd y wefan yma i gydymf­furfio â chan­llawiau hygyrchedd W3C ar gyfer cydymf­furfi­aeth lefel AA. Rydyn ni wedi ymdrechu i gydymf­furfio â’r holl gan­llawiau a gyfl­wynir yn Lefel AA lle bo’n bosib.

Mae modd cynyddu (neu lei­hau) maint y tes­tun ar dudalennau’r rhan fwyaf o wefan­nau. Gallwch wneud hyn drwy ddefnyddio’r gos­o­diadau rhe­oli maint ffont sy’n rhan o’ch por­wr gwe. Mae hyn yn wahan­ol ar bob por­wr gwe, ond yn gyf­fredin­ol dylech edrych ar yr opsiynau yn newislen Golwg/​View’ eich por­wr. Os nad yw hyn yn gwei­th­io, edrych­w­ch yn adran Cymorth eich porwr.

Mae hi'n bosib cynyddu (neu leihau) maint yr holl destun ar dudalennau y rhan fwyaf o wefannau. Gallwch wneud hyn drwy ddefnyddio'r rheolaethau maint ffont sy'n rhan o bob porwr gwe. Mae gwahanol borwyr gwe yn gwneud hynny mewn ffyrdd gwahanol ond, yn gyffredinol, dylech edrych ar y dewisiadau yn newislen 'View' eich porwr neu, fel arall, chwilio yn yr adran Help. Dyma rai cyfarwyddiadau penodol ar gyfer rhai o'r porwyr mwyaf poblogaidd.

Internet Explorer 7+ (PC)

Ewch i ddewislen 'View', 'Text Size', a dewiswch y maint gorau i chi. Canolig yw maint testun fel arfer, cyn iddo gael ein newid. Fel arall, os oes gennych lygoden ag olwyn gallwch wasgu botwm CTRL eich bysellfwrdd a sgrolio i fyny neu i lawr gyda'r olwyn er mwyn newid maint y testun.

Firefox (Mac a PC)

Ewch i 'View' a naill ai cliciwch ar yr eitemau 'Decrease Text Size' / 'Increase Text Size', neu defnyddiwch y bysellfwrdd: CTRL a + neu - i gynyddu neu leihau maint y testun.

Safari (Mac a PC)

Ewch i'r ddewislen 'View' a dewiswch 'Make Text Bigger' neu 'Make Text Smaller'. Fel arall, gallwch ddefnyddio'r botwm Opsiwn ynghyd â + neu - i gynyddu neu leihau maint y testun.