Oriau cegin newydd: 9am - 6pm

Amseroedd agor
A comedian stands on stage doing stand-up comedy and points towards the audience.

Hygyrchedd

Datblygwyd y wefan yma i gydymf­furfio â chanllawiau hygyrchedd W3C ar gyfer cydymf­furfiaeth lefel AA. Rydyn ni wedi ymdrechu i gydymf­furfio â’r holl ganllawiau a gyflwynir yn Lefel AA lle bo’n bosib.

Mae modd cynyddu (neu leihau) maint y testun ar dudalennau’r rhan fwyaf o wefannau. Gallwch wneud hyn drwy ddefnyddio’r gosodiadau rheoli maint ffont sy’n rhan o’ch porwr gwe. Mae hyn yn wahanol ar bob porwr gwe, ond yn gyffredinol dylech edrych ar yr opsiynau yn newislen Golwg/​View’ eich porwr. Os nad yw hyn yn gweithio, edrychwch yn adran Cymorth eich porwr.

Mae hi'n bosib cynyddu (neu leihau) maint yr holl destun ar dudalennau y rhan fwyaf o wefannau. Gallwch wneud hyn drwy ddefnyddio'r rheolaethau maint ffont sy'n rhan o bob porwr gwe. Mae gwahanol borwyr gwe yn gwneud hynny mewn ffyrdd gwahanol ond, yn gyffredinol, dylech edrych ar y dewisiadau yn newislen 'View' eich porwr neu, fel arall, chwilio yn yr adran Help. Dyma rai cyfarwyddiadau penodol ar gyfer rhai o'r porwyr mwyaf poblogaidd.

Internet Explorer 7+ (PC)

Ewch i ddewislen 'View', 'Text Size', a dewiswch y maint gorau i chi. Canolig yw maint testun fel arfer, cyn iddo gael ein newid. Fel arall, os oes gennych lygoden ag olwyn gallwch wasgu botwm CTRL eich bysellfwrdd a sgrolio i fyny neu i lawr gyda'r olwyn er mwyn newid maint y testun.

Firefox (Mac a PC)

Ewch i 'View' a naill ai cliciwch ar yr eitemau 'Decrease Text Size' / 'Increase Text Size', neu defnyddiwch y bysellfwrdd: CTRL a + neu - i gynyddu neu leihau maint y testun.

Safari (Mac a PC)

Ewch i'r ddewislen 'View' a dewiswch 'Make Text Bigger' neu 'Make Text Smaller'. Fel arall, gallwch ddefnyddio'r botwm Opsiwn ynghyd â + neu - i gynyddu neu leihau maint y testun.