Cardiff Animation Festival 2024

96 FFILM FER23 GWLAD I’W DANGOS YN CARDIFF ANIMATION FESTIVAL 2024

Bydd y bumed Cardiff Animation Festival — a gynhelir 25 – 28 Ebrill 2024 yn Chapter, Caerdydd gyda dig­wyddiadau ar-lein yn parhau tan 12 Mai — yn cynnwys dangosiadau o 96 o ffilmiau byr a wnaed mewn 23 o wledydd ledled y byd, yn ogystal â thair ffilm nodwedd animeiddiedig fawr, rhai o brif artistiaid animeiddio’r byd yn rhannu eu harbenigedd a chyfle i wneud eich ffilm eich hun i’w dangos yn yr ŵyl (ar yr amod y gallwch ei chreu mewn 48 awr)

  • Published:

Thema CAF24 yw 'trît'; gall cynulleidfaoedd fwynhau sesiynau holi-ac-ateb, gweithdai animeiddio, cinio am ddim a gwylio dangosiadau wyneb yn fyw neu lle bynnag sy'n gyfleus iddyn nhw, ar-lein. Mae tocynnau cynnar bellach ar werth ar wefan CAF: www.cardiffanimation.com

Bydd y rhaglen yn cynnwys:

Dangosiadau o 96 o ffilmiau byr o 23 o wledydd gwahanol, wedi'u cyflwyno mewn naw rhaglen fer; Peas in a Pod (ffilmiau am gyfeillgarwch a pherthnasoedd), Slice of Life (ffilmiau sy'n cynnig cipolwg ar fywyd o ddydd i ddydd), Home Grown (ffilmiau a wnaed yng Nghymru neu gan wneuthurwyr ffilmiau Cymreig), Pick 'n Mix (detholiad o ffilmiau byrion), Love at First Bite (ffilmiau am gariad a rhamant), Eat Your Words (ffilmiau di-leferydd) a Midnight Feast (ffilmiau i gynulleidfaoedd 18+ oed), ffilmiau byrion teulu-gyfeillgar a pharti lansio Cardiff Animation Nights. Mae'r detholiad llawn o ffilmiau byr i'w gweld yma.

Dangosiadau o ffilmiau nodwedd gan gynnwys tair ffilm a ryddhawyd yn 2023; y trasigomedi ddi-leferydd Sbaeneg-Ffrangeg Robot Dreams, a enwebwyd am Wobr yr Academi, sy'n dilyn y cyfeillgarwch rhwng ci a robot; Chicken for Linda, ffilm Ffrengig-Eidaleg am bleserau ansicr plentyndod; a Kensuke's Kingdom, addasiad o’r DU o lyfr plant Michael Morpurgo o'r un enw, yn cynnwys lleisiau Sally Hawkins, Cillian Murphy a Ken Watanabe ac a wnaed yn rhannol yng Nghymru. Mae’n adrodd hanes bachgen ifanc a longddrylliwyd ar ynys anghysbell, sy’n darganfod nad yw ar ei ben ei hun pan ddaw ar draws dyn dirgel o Japan sydd wedi byw yno ers diwedd yr Ail Ryfel Byd. Bydd sesiwn holi-ac-ateb gyda'r cyfarwyddwyr Neil Boyle a Kirk Hendry, y cyfarwyddwr celf Mike Shortenand a'r pennaeth cyfosod Neil Martin wedi’r dangosiad.

Bydd digwyddiadau eraill yn cynnwys: Dosbarthiadau meistr dan arweiniad yr artistiaid y tu ôl i rai o ffilmiau animeiddiedig mwyaf poblogaidd ac adnabyddus y byd, gan gynnwys y dylunydd sain, cyfansoddwr ac artist llais o Gymru, Phil Brookes, a fydd yn cynnal sesiwn foley byw ar y llwyfan; parti lansio blynyddol Cardiff Animation Nights ym mar The Underdog yng nghanol y ddinas; One Bum Cinema Club, o bosibl y sinema leiaf yn y byd, yn hynod boblogaidd gyda chynulleidfaoedd mewn CAFs blaenorol yng nghyntedd Chapter; Diwrnod Diwydiant ar ddydd Iau 25 Ebrill, diwrnod o ddigwyddiadau sy'n canolbwyntio ar y diwydiant animeiddio gan gynnwys trafodaethau panel, sesiynau arddangos, sesiynau Holi ac Ateb a phrif areithiau; Taith Arlunio a Cherdded o amgylch Caerdydd; arddangosfa animeiddio wedi'i churadu gan Caerdydd Umbrella ac a gynhaliwyd yno; Quick Draw, her animeiddio 48 awr lle bydd yr holl ffilmiau a grëwyd o fewn 48 awr yn cael eu dangos fel rhan o’r ŵyl; yn ogystal â dangosiadau hamddenol a chyfeillgar i fabanod .

Bydd capsiynau a dehongli Iaith Arwyddion Prydain (BSL) i bob digwyddiad yn yr ŵyl. Bydd cyhoeddiadau pellach - ac mi aiff gweddill y tocynnau ar werth - ddechrau mis Mawrth.

Wrth gyhoeddi’r rhaglen, dywedodd Cynhyrchydd Cardiff Animation Festival, Ellys Donovan: “Rydym yn byw ac yn anadlu ffilmiau wedi’u hanimeiddio, ac uchafbwynt ein blwyddyn, bob blwyddyn, yw rhannu ein dewis o’r ffilmiau newydd gorau gyda chynulleidfaoedd yng Nghaerdydd ac ar-lein. Rydym hefyd yn anelu at gefnogi lles ein cynulleidfa, gan gynnwys cyfleoedd i orffwys, mwynhau prydau gyda'n gilydd a chymdeithasu. Animeiddiad ysbrydoledig o safon fyd-eang mewn gŵyl ysgogol, brysur – mae’n wledd i bob cynulleidfa.”

Ariennir CAF24 gan Chyngor Celfyddydau Cymru, Ymddiried, Ffilm Cymru Wales. Mae’n cael ei noddi gan Picl Animation, BumpyBox, Twt Productions a chefnogir gan Gronfa Sgiliau Animeiddio ScreenSkills gyda chyfraniadau gan gynyrchiadau animeiddio yn y DU.