Ffrindiau chapter - Ymunwch â ni yma

Ffrindiau

Neidio nôl: Sinemâu Chapter

  • Published:

Efallai eich bod chi’n un o selogion sinema Chapter, neu efallai ei bod hi’n sbel ers eich ymweliad diwethaf... Beth bynnag yw’r ateb, roedden ni’n awyddus i gysylltu â chi i ailgyflwyno’n hunain!

Mae ein sinemâu yn cynnwys dwy sgrin, un sgrin fawr â chapasiti o 180, sy’n cael ei defnyddio amlaf ar gyfer sesiynau holi ac ateb, sgyrsiau ffilm, dangosiadau cyntaf a mwy, o’r enw Sinema 1. Sinema 2 yw’r sgrin fwy clyd. Mae’n adnabyddus am ei lliw coch, ac mae’n ofod cartrefol sy’n berffaith ar gyfer suddo i’r gadair esmwyth ac ymgolli yn y profiad sinematig a digwyddiadau llai, gyda chapasiti o hyd at 52.

Rydyn ni’n dangos pob genre o ffilm, sy’n golygu bod rhywbeth at ddant pawb, gan ddathlu ffilm yn ei holl ffurfiau drwy gynnig profiad sinema cyfoethog, yn dangos ffilmiau taflunio laser a rhai 35mm.

O ffilmiau mawr prif ffrwd, i sinema arbenigol tŷ celf unigryw. Rydyn ni’n arddangos ffilmiau mewn ieithoedd tramor yn wythnosol, ac yn cynnal llwyth o wyliau ffilm drwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys Gŵyl Animeiddio Japaneaidd Kotatsu, Gŵyl Ffilmiau Llundain, Watch Africa, Gwobr Iris, Gŵyl Animeiddio Caerdydd, a mwy!

Rydyn ni’n falch o fod yn Ganolfan Ffilm ar gyfer Cymru, yn un o wyth o ganolfannau ffilm ledled gwledydd Prydain a ffurfiwyd fel rhan o Sefydliad Ffilm Prydain: Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm. Drwy Ganolfan Ffilm Cymru, rydyn ni’n cyflwyno mwy o ffilmiau, i fwy o bobl, mewn mwy o lefydd ledled y sefydliad.

AM Y TEULU

Rydyn ni'n cynnal dangosiad ffilm am ddim i'r teulu pob bore ddydd Sadwrn. Mwynhau digwyddiad ar y penwythnos ohonom ni, ac mae'n parhau i'r gwyliau ysgol. Rydyn ni'n dangos ffilmiau addas i blant trwy gydol y flwyddyn.

Os ydych yn rhiant newydd, gallwch fwynhau ffilm gyda ni heb boeni am ofal plant! Dewch a'ch babi (o dan 12 mis) i ein dangosiadau ffilm Sgrechiwch fel y Mynnwch, pob bore dydd Gwener. Bydd y goleuadau wedi cynyddu ac mae'r cyfaint wedi'i gostwng, a does dim angen becso am aflonyddu eraill.

RHAGLENNU HYGYRCH

Mae gan Sinema 1 lifft risiau, sy’n golygu bod mynediad di-risiau at y sgrin. Unwaith y byddwch yn y sinema, mae gan y rhes gefn seddi hygyrch pwrpasol.

Mae gan Sinema 2 fynediad di-risiau, gyda llethr bach tuag at gefn y sinema. Y rhes flaen yw’r seddi hygyrch pwrpasol yma.

Rydyn ni’n cynnig ystod o ddangosiadau sy’n cynnwys is-deitlau meddal, disgrifiadau sain, dehongliad Iaith Arwyddion Prydain ac amgylchedd ymlaciol.

Canllaw Ffilm

I glywed y diweddaraf am ein ffilmiau cyfredol, rydyn ni’n anfon cylchlythyr ffilm bob pythefnos, sy’n cynnwys dolen at ein canllaw ffilm!

Mae canllawiau ffilm yn cynnwys ein rhaglen sinema gyfredol, tagiau hygyrchedd, dyddiadau a gwybodaeth.

Gallwch archebu pob ffilm ar-lein, wyneb yn wyneb neu ar y ffôn, ac mae’r dyddiadau a’r amseroedd ar ein gwefan.