Newidiadau bach i'n cynnig sinemâu a theater

More info

Fis Mehefin eleni, bydd Gŵyl Ffilmiau SeeMôr yn lansio her 48 awr i wneuthurwyr ffilmiau ar hyd a lled Cymru!

  • Published:

Mae’r gwobrau i wneuthurwyr ffilmiau rhwng 16 a 25 oed (a gefnogir gan BFI Film Academy / Chapter) yn cynnwys grantiau ffilmiau byr o £1000, ynghyd â sesiynau mentora gan weithwyr proffesiynol yn y diwydiant.


Mae’r gwobrau i wneuthurwyr ffilmiau 26 oed a hŷn (a gefnogir gan Grantiau Cyfryngau Ymddiried) yn cynnwys pecyn mentora proffesiynol sy’n cwmpasu camau allweddol y broses gwneud ffilmiau.


Gall cyflwyniadau fod rhwng 30 eiliad a 5 munud, ac mae croeso i bob genre o fewn ffilmio byw neu animeiddio. Mae’n rhaid i’ch ffilm gael ei gwneud yn gyfan gwbl o fewn y cyfnod o 48 awr, a rhaid iddi gynnwys y llinell o ddeialog a/neu’r prop sydd wedi’i neilltuo i chi.


Cynhelir yr her ar benwythnos Diwrnod Cefnforoedd y Byd, gan ddechrau am 7pm nos Wener 7 Mehefin a gorffen am 7pm nos Sul 9 Mehefin.


Cewch gofrestru yn rhad ac am ddim. Gallwch gofrestru eich tîm a gweld y rheolau’n llawn yma: https://9pzj09kl5ar.typeform.c...


Bydd y rhai sy’n cyrraedd y rownd derfynol yn cael eu cyflwyno mewn digwyddiad sgrinio arbennig yng Nghanolfan Ucheldre yng Nghaergybi ddydd Sadwrn 22 Mehefin am 3:30pm. Bydd yr enillwyr hefyd yn cael eu dangos yng Ngŵyl Ffilmiau SeeMôr ym mis Hydref. Bydd bwrsariaethau teithio ar gael i wneuthurwyr ffilmiau dethol.


Mae digwyddiadau’r BFI Film Academy Nghymru yn cael eu darparu gan Chapter a’u cefnogi gan gyllid y Loteri Genedlaethol.