Oriau cegin newydd: 9am - 6pm

Amseroedd agor

Cefnogi Chapter

Mae modd i ni wneud popeth rydyn ni’n ei wneud diolch i chi – o ddod i weld ffilm neu berfformiad, i logi ystafell, gwneud cyfraniad neu brynu coffi; mae pob ceiniog rydych chi’n ei gwario yn cefnogi ein gwaith ac yn ein galluogi i fod yn ganolbwynt bywiog i’n cymuned. Fel elusen, rydyn ni’n ddiolchgar iawn os gallwch chi wneud rhodd untro neu reolaidd, gwirfoddoli, neu rannu ein gwaith gyda ffrindiau a theulu.

Ffrindiau Chapter Friends

Yn yr hinsawdd heriol yma i elusennau, drwy roi £5 y mis, neu rodd blynyddol o £60, byddwch chi’n gyfrifol am gefnogi popeth rydyn ni’n ei wneud yma – o’n ffilmiau am ddim i’r teulu, i weithio gyda, ac ar gyfer, ein cymunedau a’r cannoedd o artistiaid, gwneuthurwyr ffilm, perfformwyr, coreograffwyr, cerddorion a phobl greadigol rydyn ni’n gweithio gyda nhw bob blwyddyn, i sicrhau bod ein dinas yn parhau i fod yn ganolbwynt creadigol.

£5 y mis

Arhoswch...
Something went wrong

Cefnogi Chapter

Diolch am eich cefnogaeth barhaol. Mae eich rhoddion yn galluogi ni i barhau ein waith elusenol, creu gofod i gymunedau creadigol yng Nghymru.

£
Arhoswch...
Something went wrong