The back of a navy velour cinema seat with the letter A on the back left.

Mabwysiadu Sedd

Mabwysiadu Sedd

Mae’r cynllun unigryw yma’n caniatáu i chi gael enw o’ch dewis wedi’i ysgythru ar blac a’i osod ar gefn un o’n seddi sinema.

Mae’n costio £250 am ddeng mlynedd, ac yn gyfle perffaith i greu cofeb bersonol hirhoedlog neu ddathlu pen-blwydd arbennig neu garreg filltir i gyfaill annwyl, cydweithiwr neu aelod o’r teulu sydd wedi mwynhau sawl ffilm yn ein sinemâu.

Arhoswch...
Something went wrong