Oriau cegin newydd: 9am - 6pm

Amseroedd agor

Film

Anatomy of a Fall

  • 2h 30m

Free

Coming soon

Nodweddion

  • Hyd 2h 30m

Ffrainc | 2023 | 150’ | 15 | Justine Triet | Ffrangeg ac Almaeneg gydag isdeitlau Saesneg

Sandra Hüller, Swann Arlaud

Ers blwyddyn, mae Sandra, ei gŵr Samuel, a’u mab 11 oed Daniel, wedi bod yn byw bywyd diarffordd mewn tref anghysbell yn Alpau Ffrainc. Pan mae Samuel yn cael ei ddarganfod yn farw yn yr eira o dan eu caban, mae’r heddlu’n cwestiynu a gafodd ei lofruddio neu ai hunanladdiad oedd wedi digwydd. Maent yn cymryd mai llofruddiaeth yw marwolaeth amheus Samuel, a Sandra sy’n cael ei drwgdybio fwyaf. Mae’r hyn sy’n dilyn yn daith seicolegol i edrych ar haenau o berthynas gythryblus Sandra a Samuel, gyda pherfformiad syfrdanol gan Sandra Hüller.

When her husband is found dead the police peel back the layers of the couple’s relationship.

Rhaghysbysebion a chlipiau

Share