Newidiadau bach i'n cynnig sinemâu a theater

More info

Film

Carry on Screaming: Anselm (PG)

  • 1h 33m
  • GB

Free

Coming soon

Nodweddion

  • Tarddiad GB
  • Hyd 1h 33m

Cofiwch: Dim baban, dim mynediad! Dangosiadau ffilm arferol ar gael am bobl heb babi. Edrychwch isod am amseroedd a tocynnau.


Yr Almaen | Wim Wenders | Almaeneg a Saesneg gydag isdeitlau Saesneg

Portread Wim Wenders o Anselm Kiefer, arlunydd a cherflunydd sydd ymhlith artistiaid mwyaf arloesol a phwysig ein cyfnod. Mae’r ffilm yn cyflwyno profiad sinematig o waith yr artist, sy’n archwilio bodolaeth ddynol a natur gylchol hanes, wedi’i ysbrydoli gan lenyddiaeth, barddoniaeth, athroniaeth, gwyddoniaeth, mytholeg a chrefydd. Dros ddwy flynedd, bu Wenders yn dilyn llwybr Kiefer o’i wlad enedigol, yr Almaen, i’w gartref presennol yn Ffrainc, gan gysylltu camau ei fywyd â’r llefydd oedd yn hanfodol yn ei yrfa a barodd dros bum degawd.

Bob bore Gwener

Dewch â’ch babi i’n dangosiadau ffilm wythnosol o ffilmiau newydd.

Mynediad am ddim i fabanod, amgylchedd ymlaciol, heb angen poeni am darfu - mae ffilmiau Sgrechiwch fel y Mynnwch ar gyfer rhieni a gwarcheidwaid sydd â babanod o dan flwydd oed.

Cofiwch: Dim baban, dim mynediad!

Share