Ffrindiau chapter - Ymunwch â ni yma

Ffrindiau

Film

Carry on Screaming: Back to Black (15)

  • 2h 2m

£5 - £7

Nodweddion

  • Hyd 2h 2m

Nodwch: Dim babi, dim mynediad!

Mae ffilmiau Sgrechiwch fel y Mynnwch bob bore Gwener. Maen nhw’n caniatáu i rieni neu ofalwyr â phlentyn o dan flwydd oed weld ffilm heb orfod poeni am amharu ar eraill, a gydag addasiadau i’r amgylchedd sinema i’w gwneud mor gyfleus a chyfforddus â phosib. Mae mynediad am ddim i fabanod, ond cofiwch: dim babi, dim mynediad.

Dangosiadau pellach ar gael i'r hyn heb fabanod. Edrychwch isod am ddangosiadau a digwyddiadau perthnasol.


Prydain | 2024 | 122’ | 15 | Sam Taylor-Johnson |
Marisa Abela, Eddie Marsden, Jack O’Connell, Lesley Manville

Dyma stori eithriadol Amy Winehouse a’i henwogrwydd ifanc. Wedi’i hadrodd yn gignoeth o safbwynt Amy, ac wedi’i hysbrydoli gan eiriau hynod bersonol ei chaneuon, mae’r ffilm yn dilyn y fenyw ddawnus a nodedig tu ôl i’r ffenomen a’r berthynas gythryblus a’i hymddygiad hunanddinistriol.


Bob bore Gwener

Dewch â’ch babi i’n dangosiadau ffilm wythnosol o ffilmiau newydd.

Mynediad am ddim i fabanod, amgylchedd ymlaciol, heb angen poeni am darfu - mae ffilmiau Sgrechiwch fel y Mynnwch ar gyfer rhieni a gwarcheidwaid sydd â babanod o dan flwydd oed.

Cofiwch: Dim baban, dim mynediad!

Share

Times & Tickets

Key

  • DS Disgrifiadau Sain Saesneg ar gael
  • BABI Rhiant a Babi
  • IM Is-deitlau Meddal