Oriau cegin newydd: 9am - 6pm

Amseroedd agor

Film

Carry on Screaming: Civil War (15)

  • 1h 49m

Free

Coming soon

Nodweddion

  • Hyd 1h 49m

Nodwch: Dim babi, dim mynediad!

Mae ffilmiau Sgrechiwch fel y Mynnwch bob bore Gwener. Maen nhw’n caniatáu i rieni neu ofalwyr â phlentyn o dan flwydd oed weld ffilm heb orfod poeni am amharu ar eraill, a gydag addasiadau i’r amgylchedd sinema i’w gwneud mor gyfleus a chyfforddus â phosib. Mae mynediad am ddim i fabanod, ond cofiwch: dim babi, dim mynediad.

Dangosiadau pellach ar gael i'r hyn heb fabanod. Edrychwch isod am ddangosiadau a digwyddiadau perthnasol.


UDA | 2024 | 109’ | I’w chadarnhau | Alex Garland | Kristen Dunst, Nick Offerman, Wagner Moura, Nelson Lee

Ffilm wedi’i gosod mewn dyfodol dystopaidd ac ail Ryfel Cartref America. Mae Lee, ffoto-newyddiadurwr dadrithiedig, yn gobeithio teithio o Ddinas Efrog Newydd i Washington D.C. i ddogfennu cwymp y brifddinas i “Rymoedd y Gorllewin”, sef cynghrair rhwng Califfornia a Texas. Yn ymuno â Lee ar ei thaith mae ei mentor Sammy, Jesse ddibrofiad a Joel afreolaidd ac mae’r pedwar yn gweithio’u ffordd drwy ardal y rhyfel wrth i’r gelyn agosáu. Ffilm gyffro amserol, bwerus a dadleuol gan y cyfarwyddwr arloesol Alex Garland.

Four journalists travel across a dystopian, war-torn America in this timely thriller.

Bob bore Gwener

Dewch â’ch babi i’n dangosiadau ffilm wythnosol o ffilmiau newydd.

Mynediad am ddim i fabanod, amgylchedd ymlaciol, heb angen poeni am darfu - mae ffilmiau Sgrechiwch fel y Mynnwch ar gyfer rhieni a gwarcheidwaid sydd â babanod o dan flwydd oed.

Cofiwch: Dim baban, dim mynediad!

Share