Oriau cegin newydd: 9am - 6pm

Amseroedd agor

Events

Echoes Among Olive Branches

  • 2h 0m

Free

Coming soon

Nodweddion

  • Hyd 2h 0m

Mae’r bardd o Balesteina Sundas Raza yn lansio ei chasgliad o gerddi Echoes Among Olive Branches, ochr yn ochr â darlleniadau gan awduron eraill. Mae’r digwyddiad yma’n gyfle i ymgasglu mewn undod a galar â Phalestina.

“Mae’n ymwneud â gadael i farddoniaeth siarad ar ran ein calonnau poenus ac yn enw cyfiawnder.” - Sundas Raza

Palestinian poet Sundas Raza launches her poetry collection Echoes Among Olive Branches, alongside readings from other writers. This event is an opportunity to gather in solidarity and grief with Palestine.

Share