Performance

Gig: Mary Lattimore

  • 2h 0m

£10 - £12

Nodweddion

  • Hyd 2h 0m
  • Math Music

Telynores a chyfansoddwraig arbrofol sy’n byw yn Los Angeles yw Mary Lattimore.

Mae atgofion, golygfeydd, ac argraffiadau un-eiliad wedi bod yn llenwi bydysawd cerddorol Lattimore ers cryn amser. Fel un o storïwyr offerynnol amlycaf yr oes, mae ganddi’r “gallu annaearol i dynnu tant mewn ffordd sy’n gwneud i rywun gofio’n syth flas eu cacen pen-blwydd yn bump oed,” ysgrifenna Jemima Skala i Pitchfork.

Ar Silver Ladders, sef ei thrydedd LP ar label Ghostly, mae Lattimore yn cyrraedd ei gwaith mwyaf hyderus hyd yma, gan ehangu ar ei harddull o adrodd straeon offerynnol gyda chymorth y cynhyrchydd a’r gitarydd Neil Halstead (Slowdive, Mojave 3). Wedi’i recordio yn stiwdio Neil Halstead ger hen dref syrffio yn Lloegr cyn y cyfnod clo, mae’r caneuon ar Silver Ladders yn adlewyrchu atgofion byw Lattimore yn erbyn digalondid a disgleirdeb y môr.

“Gan wau gwe o ysblander hypnotig o sylfaen drôn amgylchynol, mae meistrolaeth y delynores a’r gyfansoddwraig Mary Lattimore ar ei chrefft heb ei thebyg yn y sbectrwm gwerin arbrofol ac amgen.” - ⭐⭐⭐⭐ NARC

“Mae’r albwm aruchel Goodbye, Hotel Arkada yn hoff o haniaethu, ond mae’n cyffwrdd â rhywbeth sy’n ddiriaethol iawn - ac sy’n bersonol iawn. Dyma’r math o record rydych chi’n falch o’i glynu i’ch monolog mewnol, eich atgofion, a’ch ystyron.” - 5/5, Shindig! Magazine

“Awyrgylch gyfoethog a mymryn yn seicedelig, breuddwyd arnofiol.” - Uncut

Join harpist and composer Mary Lattimore for an evening of experimental music.

Share

Times & Tickets