Oriau cegin newydd: 9am - 6pm

Amseroedd agor

Film

May December

  • 1h 57m

Free

Coming soon

Nodweddion

  • Hyd 1h 57m

UDA | 2023 | 113' | 15 | Todd Haynes

Natalie Portman, Julianne Moore, Charles Melton

Ar yr ochr allanol, Gracie (Julian Moore) a Joe (Charles Melton) yw’r cwpl maestrefol perffaith. Hynny yw, os nad ydych chi’n ystyried y ffaith bod eu perthynas yn llenwi’r tabloidau ugain mlynedd ynghynt. Pan mae Elizabeth (Natalie Portman), sy’n actores, yn dod i’w cartref i wneud gwaith ymchwil ar gyfer rhan mewn ffilm sy’n seiliedig ar Gracie, daw’n amlwg nad yw perthynas y cwpl mor gryf ag yr hoffen nhw feddwl. Wrth i’r gwirionedd ddechrau datod, ac wrth i Elizabeth ymgolli yn ei rôl, daw’n amlwg nad hi yw’r unig un sy’n actio. Beth yw gwirionedd perthynas Gracie a Joe? Ac a yw presenoldeb Elizabeth yn cymhlethu pethau’n waeth fyth?

Gyda thriawd o berfformiadau syfrdanol gan Natalie Portman, Julianne Moore a Charles Melton, mae Todd Haynes yn mynd ati’n hwylus i gyfuno melodrama glasurol gyda diddordebau cyfoes mewn enwogion a sgandal.


From the outside, Gracie (Julian Moore) and Joe (Charles Melton) are the perfect suburban couple. That is, if you don’t take into account the fact that their relationship was a tabloid sensation 20 years ago.

Share