Newidiadau bach i'n cynnig sinemâu a theater

More info

Performance

Theatr Ranters: Belief System

Free

Nodweddion

No need to book, donations welcome. All donations go directly towards supporting our artistic programme, building creative communities in Wales. Find out more here.


Share

STIWDIO SELIGMAN

Belief System takes place in Stiwdio Seligman, to the right of the Main Entrance to Chapter

Rhoddi

Rhoddion yw’r ffordd fwyaf effeithiol o’n helpu ni, gan ein bod ni’n derbyn 100% o’r hyn rydych chi’n ei roi i ni (does dim TAW). Os ydych chi’n drethdalwr yn y Deyrnas Unedig, gallwch hefyd gynyddu gwerth eich rhodd 25% gyda Rhodd Cymorth.

Mae croeso i bob rhodd, boed yn daliad un tro, neu os hoffech drefnu swm rheolaidd. Diolch!