Ffrindiau chapter - Ymunwch â ni yma

Ffrindiau

Hosted at Chapter

The Arts Society

  • 2h 0m

Free

Coming soon

Nodweddion

  • Hyd 2h 0m
  • Math CVA Fine Arts/Painting/Drawing

Tocynnau: £10/ £5 Myfyrwyr ar y drws (arian parod yn unig)/ Am ddim i aelodau Cymdeithas Y Celfyddydau Caerdydd

Mae Cymdeithas y Celfyddydau Caerdydd yn fudiad cyfeillgar, ffyniannus gydag oddeutu 180 o aelodau o Gaerdydd a’r ardaloedd cyfagos. Mae ein haelodau’n meddu ar amrediad eang o ddiddordebau a rhoddwn groeso i bawb. Byddwn yn cyfarfod am ddau o’r gloch y pnawn ar yr ail ddydd Iau bob mis (ac eithrio misoedd Gorffennaf, Awst a Rhagfyr) yn amgylchedd cyfforddus a bywiog y Ganolfan Gelfyddydau yn Chapter i fwynhau rhaglen amrywiol o ddarlithoedd gan arbenigwyr yn eu maes.

11 Ionawr 2024, 2pm: Adrian Sumner

Dadansoddi Paentiadau Enwog: Sut mae Datgloi Cyfrinachau’r Artistiaid Mawrion


8 Chwefror 2024, 2pm: Jonathan Foyle

Cyflwr Crefftau Prydain


14 Mawrth 2024, 2pm: Julian Halsby

, John Singer Sargent: Bywyd Trwy Luniau


11 Ebrill 2024, 2pm: James Russell

Sioc y Newydd: Hanes Gwarthus Celf Fodern


9 Mai 2024, 2pm: Lucia Gahlin

Celf Bywyd ar ôl Marwolaeth: Beddrodau’r Hen Aifft


13 Mehefin 2024, 2pm: Gavin Plumley

Bruegel


12 Medi 2024, 2pm: Andrew Prince

Gemwaith a Ffasiwn 1890 i 1929


10 Hydref 2024, 2pm: Dr Meri Arichi

Celfyddydau Estheteg Symlrwydd Zen


14 Tachwedd 2024, 2pm: Sardina Arantxa

Joaquin Sorolla: Meistr y Goleuni

Share