Newidiadau bach i'n cynnig sinemâu a theater

More info

Film

The Eternal Daughter

  • 1h 36m

Free

Coming soon

Nodweddion

  • Hyd 1h 36m

Prydain | 2023 | 96’ | 12A | Joanna Hogg

Tilda Swinton

Mae artist a’i mam oedrannus yn wynebu hen gyfrinachau cuddiedig pan maen nhw’n dychwelyd i hen gartref y teulu yng ngogledd Cymru, sydd bellach yn westy sy’n cael ei boenydio gan ei orffennol dirgel. Gyda pherfformiad aruthrol a hynod deimladwy gan Tilda Swinton, mae ffilm hudolus ddiweddaraf y gwneuthurwr ffilm nodedig Joanna Hogg yn archwiliad gwych a diddorol o berthnasau rhieni a’r pethau rydyn ni’n eu gadael tu ôl i ni.

An artist and her elderly mother confront long-buried secrets when they return to a former family home in North Wales, now a hotel haunted by its mysterious past. Featuring a towering, deeply moving performance by Tilda Swinton, acclaimed filmmaker Joanna Hogg's beguiling latest film is a brilliant and captivating exploration of parental relationships and the things we leave behind.

Rhaghysbysebion a chlipiau

Share