Film

The Holdovers (15)

  • 2h 13m

Free

Coming soon

Nodweddion

  • Hyd 2h 13m

Wrth i ddisgyblion ysgol breifat Academi Barton yn New England adael am wyliau’r gaeaf yn llawn cyffro, mae criw bob-sut sydd heb unman i fynd yn cael eu gorfodi i aros ar ôl.

I wneud pethau’n waeth, yr un sy’n gofalu amdanyn nhw yw’r Athro Hunham (Paul Giamatti) annifyr. Ond wrth i’r dyddiau fynd yn eu blaen, mae’r athro sarrug yn ffurfio cysylltiad annisgwyl gyda’r disgybl clyfar ond cythryblus Angus (Dominic Sessa) a Mary (Da’Vay Joy Randolph), cogydd yr ysgol sy’n galaru ar ôl ei mab. Mae Alexander Payne yn aduno â’r seren o Sideways, Paul Giamatti, mewn ffilm sy’n taro’r cydbwysedd perffaith rhwng bod yn ddwys ac yn chwareus. Mae The Holdovers yn cynnig yr union fath o waith twymgalon a meddylgar rydyn ni bellach yn ei ddisgwyl gan un o wneuthurwyr ffilm dyneiddiol gorau sinema gyfoes.

Share