Newidiadau bach i'n cynnig sinemâu a theater

More info

Film

Tish

  • 1h 30m

Free

Coming soon

Nodweddion

  • Hyd 1h 30m

Prydain | 2023 | 90’ | 15 | Paul Sng

25 Tachwedd - Sesiwn Holi ac Ateb gyda Paul Sng

Fe wnaeth y ffotograffydd a’r arloeswraig Tish Murtha ymroi ei bywyd i ddogfennu bywydau pobl dosbarth gweithiol yng ngogledd ddwyrain Lloegr. Gan adael ei chartref yng nghanol y saithdegau i astudio yn yr Ysgol Ffotograffiaeth Ddogfennol yng Nghasnewydd, dychwelodd i Newcastle i dynnu sylw at y caledi roedd llywodraeth Geidwadol y cyfnod wedi’i achosi i deuluoedd yno. Er i bŵer anferthol ei gwaith arwain at gwestiynau yn Nhŷ’r Cyffredin, cafodd ei gwthio i’r ymylon gan y gymuned Gelfyddydol, gan ei chael yn anodd cefnogi ei hunan a’i merch. Yn y portread teimladwy yma gan Paul Sng, gwelwn fywyd a gafodd ei fyw mewn creadigrwydd tanbaid, sy’n gadael gwaddol dylanwadol.

“Portread gafaelgar o ffotograffydd angerddol... teyrnged aruthrol a thrugarog i artist go iawn.”

- Peter Bradshaw, The Guardian

Share