Film

Wilding (PG)

  • 1h 15m

Free

Coming soon

Nodweddion

  • Hyd 1h 15m
  • Math Film

Prydain | 2023 | 75’ | PG | David Allen

Pan etifeddodd Isabella Tree a Charlie Burrell ystâd Castell Knepp yn yr wythdegau, fe geision nhw foderneiddio’r fferm, ond roedd yn anghynaladwy. Cymeron nhw naid ffydd, a phenderfynu gadael i natur gymryd y tir yn ôl, gan droi cefn ar ragdybiaethau cyfoes am dirwedd, amaethyddiaeth a hwsmonaeth. Y cynllun yma oedd y cyntaf o’i fath ym Mhrydain, ac un o arbrofion ailwylltio mwyaf arwyddocaol Ewrop. Yn seiliedig ar lyfr Isabella Tree o dan yr un enw, dyma ffilm ddogfen annwyl a gobeithiol am adfywio ecolegol.

Gyda sesiwn holi ac ateb wedi’i recordio (26 munud) gydag Isabella Tree, gyda Craig Bennett o’r Ymddiriedolaeth Natur yn cyflwyno, ddydd Sadwrn 22 Mehefin.

A charming documentary about the rewilding of the Knepp Castle estate.

Share