Uchafbwyntiau Chapter mis Ionawr 2024

Blwyddyn Newydd Dda!

  • Published:

Rydym yn edrych ymlaen at groesawu pawb yn ôl drwy ein drysau yn 2024! Dyma ni am flwyddyn arall o ddathlu a dwyn syniadau a gweithredoedd arbrofol a radical ar draws celf weledol, ffilm, perfformiad, a phrosiectau aml-ddisgyblaethol i galon Caerdydd.

Rydym wrth ein bodd i groesawu'r awdur ac actifydd Aubrey Gordon i'n sinema ar ddydd Mawrth 16 Ionawr, sy'n cynnal sesiwn holi ac ateb gyda chyfarwyddwr Jeanie Finlay, gan arddangos ei ddogfen ddiweddaraf, Your Fat Friend. Wedi'i wneud dros chwe blynedd, mae'r ddau Aubrey a Jeanie yn edrych ar gymhlethdodau newid a'r teimladau dwfn, trwchus sydd gennym am ein cyrff.

Dalia chi eisiau rhoi cynnig ar rywbeth newydd? Ymunwch â ni am sgwrs gyda'r Three Apothecaries ar gyfer noson o hwyl, chwerthin, a deigryn wrth iddynt dynnu sylw at y berthynas rhwng pobl a'u meddyginiaethau.

Mae'r band Psych Volleyball yn cyrraedd ein llwyfan ar gyfer archwiliad sonig byw, gan wehyddu llinell rhwng cyfansoddiadau set rhyddhau a jamiau archwiliadol.

Paid ag anghofio bod ni'n cynnal pecynnau cinio a ffilmiau am ddim i blant dan 18 yn ystod y gwyliau Nadolig! Mae'r pecynnau cinio ar gael o 2-5 Ionawr, 12-2yp. Yn ogystal i'r pecynnau cinio, rydyn yn ddangos Frozen ac 101 Dalmatians fel ein ffilmiau i'r teulu am ddim!