Ffrindiau chapter - Ymunwch â ni yma

Ffrindiau

Comedi Chapter 2024

  • Published:

Gennym ni lli o ddigrifwyr bendigedig y flwyddyn ‘ma!

Mae sioeau Clwb Comedi’r Drones i gyd ar werth am y flwyddyn, ar gael i archebu tocynnau pryd bynnag sy’n addas i chi. Mae’r sioeau fel arfer yn gwerthu allan felly cael gafael ar docynnau cyn iddyn nhw fynd!

Croeso twym i’r podlediad ysgafngalon The Three Apothecaries am noson o hwyl, chwerthin a dagrau.

Gan fod Matt Green mor boblogaidd, ychwanegasom ni sioe arall am 5yh yn Chwefror, a rydyn newydd cyhoeddi Jessica Fostekew a’i sioe stand-yp newydd am angerdd, cyflymder a phwrpas!

I ddechrau’r haf bant yw’r Laura Smyth chwaethus pwy sy’n archwilio pob elfen o fywyd modern yn ei sioe hwylus Living My Best Life.