Oriau cegin newydd: 9am - 6pm

Amseroedd agor
Comedian Matt Green.

Performance

Matt Green

Free

Coming soon

Nodweddion

Taith genedlaethol gyntaf y dyn yna (@mattgreencomedy) rydych chi wedi’i weld ar Twitter yn bod yn ddoniol am wleidyddiaeth. Sioe stand-yp yn cynnwys jôcs am wleidyddiaeth a jôcs nad ydyn nhw am wleidyddiaeth. Dyna’r cyfan.

Mae Matt wedi denu miliynau o bobl at ei fideos comedi dychanol ar-lein ers iddo ddechrau eu creu nhw yn ystod y cyfnod clo. Mae hefyd wedi bod yn perfformio

comedi stand-yp ers bron i ugain mlynedd, a dyma ei sioe gyntaf ers i wallgofrwydd Covid/Johnson/Truss/Pwy-a-ŵyr-beth-arall ddechrau.

Gwyliwch e’n trio gwneud synnwyr o’r byd wrth i ni ddechrau blwyddyn arall o etholiadau, rhyfeloedd diwylliant, a phwy a ŵyr beth arall. Darganfyddwch hefyd: pwy yn union yw’r dyn tu ôl i’r fideos?

Efallai y bydd ymddangosiad gan Weinidog Torïaidd – os gall Matt fforddio ei gyfradd ddyddiol.

Mae wedi ymddangos ar Late Night Mash, Avoidance, The Witchfinder, Mrs Sidhu Investigates, Times Radio, Oh God What Now? a llawer mwy.

Mae sylwadau Green ar abswrdiaeth bywyd go iawn yn gwneud i ni chwerthin o’r dechrau i’r diwedd” ***** (Views from the Gods)

"Green yw diffiniad y digrifwr dymunol... mae’n amhosib peidio ffeindio rhywbeth i chi yn y sioe, sy’n aros yn gyfoes heb bregethu... awr o chwerthin ar gyflymder da... Fe adawon ni â gwên fawr ar ein hwynebau." **** (Broadway Baby)

***** (Stewart Lee - am fideos ar-lein Matt

Debut national tour from that guy (@mattgreencomedy) you've seen on Twitter being funny about politics. A stand up show featuring jokes about politics and jokes not about politics. That probably covers it.

Share