Film

Die Hard (15)

  • 2h 12m

Free

Coming soon

Nodweddion

  • Hyd 2h 12m

Lansiad Clwb Ffilmiau Byddar

Ymunwch â ni am fins pei a thrafodaeth mewn Iaith Arwyddion Prydain gyda Heather Williams, wrth i ni lansio ein Clwb Ffilmiau Byddar newydd gyda Die Hard. Dydd Mercher 20 Rhagfyr am 6.05yh.


UDA | 1988 | 132’ | 15 | John McTiernan | Bruce Willis, Alan Rickman

Mae John McClane yn ymweld â’i wraig a’i ferched y mae wedi ymddieithrio oddi wrthyn nhw ar Noswyl Nadolig. Mae’n ymuno â hi yn ei pharti Nadolig yn Nakatomi Plaza, ond mae grŵp o derfysgwyr yn tarfu ar hwyl yr ŵyl, gan gymryd rheolaeth dros yr adeilad uchel corfforaethol, a chymryd pawb y tu mewn iddo’n wystlon. Mae McClane yn sylweddoli er mwyn achub y gweithwyr, mae’n rhaid iddo gario arfau yn ogystal â rhoddion.

Share