Newidiadau bach i'n cynnig sinemâu a theater

More info

Performance

Emilyn Claid: UNTITLED

  • 1h 10m

Free

Coming soon

Nodweddion

  • Hyd 1h 10m

Perfformwraig ddawns gwiar yw Emilyn, sydd yn ei hwythfed degawd ac sydd wedi cael gyrfa fel coreograffydd, awdur, cyfarwyddwr ac athrawes ers y chwedegau. Yn emilyn claid, UNTITLED, mae’n croesawu ofn diweddglo, gan chwarae gyda’r hyn mae rhoi’r gorau iddi yn ei olygu, eironi byw mewn hen gorff, beth sy’n real ac wedi’i ddychmygu.

Gan gyfuno symudiad a theatr, coreograffi wedi’i lwyfannu, a rhyngweithiadau byrfyfyr a chwareus, mae Emilyn yn wynebu cwiareiddio a heneiddio gyda hiwmor tywyll, gydag eiliadau dwys yn torri drwyddo. Wrth iddi drawsnewid rhwng heliwr a chreadur, therapydd a difa, criwsio a dadfeilio, mae clytwaith o straeon personol a choreograffi hunan-gyfeiriedig yn dod i’r amlwg, wedi’i blethu â deunydd wedi’i ddyfeisio ar y cyd â Heidi Rustgaard, Florence Peake a Joseph Mercier.

Ymunwch Emilyn Claid a Kit Edwards, Curadur Berfformiad mewn sgwrs ar ôl y perfformiad, yn y Theatr o 9yh

Share