Newidiadau bach i'n cynnig sinemâu a theater

More info

Performance

Victoria Melody: Head Set

  • 1h 5m

Free

Coming soon

Nodweddion

  • Hyd 1h 5m

Mae Head Set, a gafodd ei dewis fel un o’r sioeau gorau i’w gweld yng Ngŵyl Cyrion Caeredin gan Time Out a’r Times, yn sioe theatr sy’n archwilio comedi stand-yp amatur a sut mae derbyn ein hymennydd anniben ac amrywiol.

Ar ôl penderfynu rhoi’r gorau i’w gyrfa yn y theatr, mae Victoria Melody yn troi at ei chynllun wrth gefn: rhywbeth mae hi’n gwybod erioed y byddai’n wych yn ei wneud… comedi stand-yp. Mae’n ymwreiddio i’r sîn stand-yp amatur, byd sydd â’i reolau, ei ddiwylliannau a’i ymddygiadau ei hun. Y broblem yw bod stand-yp yn llawer anoddach nag y mae’n ymddangos, ac mae Victoria bob amser wedi cael trafferth â chyfathrebu a geiriau. Yn ei meddwl hi, mae’n swnio fel athrylith, ond mae’r hyn a ddaw o’i cheg yn swnio fel baban-fenyw.

Wedi’i hysgogi gan yr uchelgais i fod yn ddigrifwr gwell, mae’n chwilio am gymorth gan arbenigwr lleferydd ac iaith, gan arwain at gyfres o ddiagnosisau. Mae Victoria’n darganfod, yn ddeugain oed, ei bod hi’n niwroamrywiol. Gan wisgo technoleg wisgadwy a gweithio gyda niwrowyddonydd, maen nhw’n gwneud darganfyddiad chwyldroadol a allai fod yn iachâd naturiol ar gyfer ADHD. Mae Head Set yn daith ddoniol, craff a swrrealaidd i fyd niwroamrywiaeth ac i ddychwelyd at uchelgeisiau coll.

Amdan Victoria Melody

Artist o Brydain sydd wedi ennill gwobrau yw Victoria Melody, sydd â chefndir mewn celf gain a pherfformio ac angerdd am angerddau pobl eraill. Mae’n gweithio ar draws ffurfiau ar gelfyddyd, gan gynnwys theatr, ffilm a stand-yp, gyda selogion Prydain ac amdanynt. Mae’n ymddiddori mewn anthropoleg, ac yn taflu ei hunan i mewn i gymunedau ac yn dod yn gyfranogwr gweithredol yn eu defodau fel ymchwil ar gyfer ei gwaith.

Yn y gorffennol, mae hi wedi bod yn rasiwr colomennod, yn ddawnswraig enaid, yn driniwr cŵn pencampwriaeth, yn frenhines harddwch, yn drefnydd angladdau, yn ddigrifwr, ac yn gapten llong.

Mae’n cofnodi o’r ochr fewnol wrth gyflwyno lleisiau cyfoes nad ydynt yn cael eu clywed yn aml, gan gysylltu cynulleidfaoedd â straeon diddorol efallai na fyddai neb yn sylwi arnyn nhw fel arall. Mae ymgysylltu â chynulleidfaoedd “nad ydyn nhw’n mynd i’r theatr fel arfer” yn bwysig i’r hyn mae hi’n ei wneud. Mae ei gwaith yn cyfuno’r personol gyda’r gwleidyddol, ac er y gall daclo pynciau anodd fel angladdau, niwroamrywiaeth a safonau harddwch amhosib, mae’n gwneud hynny â gofal, creadigrwydd, llwyth o hiwmor, ac uchelgais i greu newid.

Mae Victoria wedi cyflwyno ei gwaith yn genedlaethol ac yn rhyngwladol mewn lleoliadau fel Amgueddfa Victoria ac Albert, Theatr Soho, Bristol Old Vic, Canolfan Gelfyddydau Battersea, Summerhall a Pleasance (Gŵyl Cyrion Caeredin), Theatr Cherry Lane (Efrog Newydd), Gŵyl Gelfyddydau Virginia, Gŵyl Push (Canada), Gŵyl Aarhus (Denmarc) a Gŵyl Brisbane (Awstralia).

Share