Ffrindiau chapter - Ymunwch â ni yma

Ffrindiau
Dancer leans back in pose with their right hand lifted above them, creating a silhouette in a woodland. A bright light shines on the back of the dancer and on the branches that surround them.

Performance

Marikiscrycrycry: Goner

  • 0h 55m

£12 - £14

Nodweddion

  • Hyd 0h 55m
  • Math Dance Theatre

Y Goner yw rhywun y mae pethau ar ben arnyn nhw, heb obaith o oroesi—yn rhwym i farwolaeth, yn achos coll ac anobeithiol. 

Mae’r gwaith yma’n dilyn y ffigwr yma ar daith synhwyrus, gafaelgar a choreograffaidd ofnadwy i ddyfnderoedd seicolegol erchylltra Goner. Gan gyffwrdd yn ysgafn â phynciau camdriniaeth, mudo Caribïaidd, dieithrio, perthyn, caethiwed, a thrais, mae Goner yn defnyddio offer ffurfiol awduraeth unigol ac estheteg arswyd i greu diwylliant gweledol radical o’r safbwynt ymylol, ac i ganfod a sefydlu traddodiad Du o arswyd ar gyfer y cyd-destun byw. Sut ydyn ni’n edrych ar naratifau diwylliannol benodol yn erbyn cefndir o arswyd gwefreiddiol, gwaedlyd a seicolegol? 

Share

Times & Tickets