Dancer leans back in pose with their right hand lifted above them, creating a silhouette in a woodland. A bright light shines on the back of the dancer and on the branches that surround them.

Performance

Marikiscrycrycry: Goner

  • 0h 55m

£12 - £14

Nodweddion

  • Hyd 0h 55m

Y Goner yw rhywun y mae pethau ar ben arnyn nhw, heb obaith o oroesi—yn rhwym i farwolaeth, yn achos coll ac anobeithiol. 

Mae’r gwaith yma’n dilyn y ffigwr yma ar daith synhwyrus, gafaelgar a choreograffaidd ofnadwy i ddyfnderoedd seicolegol erchylltra Goner. Gan gyffwrdd yn ysgafn â phynciau camdriniaeth, mudo Caribïaidd, dieithrio, perthyn, caethiwed, a thrais, mae Goner yn defnyddio offer ffurfiol awduraeth unigol ac estheteg arswyd i greu diwylliant gweledol radical o’r safbwynt ymylol, ac i ganfod a sefydlu traddodiad Du o arswyd ar gyfer y cyd-destun byw. Sut ydyn ni’n edrych ar naratifau diwylliannol benodol yn erbyn cefndir o arswyd gwefreiddiol, gwaedlyd a seicolegol? 

Rhybuddion Cynnwys: Mae'r sioe yma yn cynnwys iaith gref, goleuadau fflachio, niwl, cyfeiriad llafar i ryw, cyfeiriad llafar i lofruddiaeth, synau uchel gan gynnwys ergydion gwn, themâu a phynciau sensitif, noethni rhannol, trais, a gwaed efelychiad.

Oedran: 16+

Share

Times & Tickets

Key

  • DS Disgrifiadau Sain Saesneg ar gael
  • BSL Iaith Arwyddion Prydain