Film

One Hand Don't Clap (adv12a)

  • 1h 32m

Free

Coming soon

Nodweddion

  • Hyd 1h 32m

Mae Mamie Reels Ellison a’i nith Kim Renee Duhon yn ddwy fenyw ffyrnig sy’n brwydro i amddiffyn eu tir, tra bod dau aelod o’r teulu yn y carchar am wrthod gadael eu cartref - a nhw yw’r ddau garcharor sydd wedi gwasanaethu hiraf am ddirmyg sifil yn yr UDA. Mae’r ffilm ddogfen yma gan yr enwebai gwobr Oscar, Raoul Peck (I Am Not Your Negro), yn dangos sut mae’r system gyfreithiol yn cael ei chamddefnyddio i rwystro perchnogaeth tir yn y gymuned Ddu, gan gyfrannu at y bwlch cyfoeth hiliol. 

Share