Performance

Papa Jupe's TC: Jupe in the Flesh

  • 0h 35m

£10 - £12

Nodweddion

  • Hyd 0h 35m

Gyda dylanwadau ôl-bync, syrffio, disgo, a gospel, mae Papa Jupe’sT.C., yn cyflwyno eu EP sydd newydd ei ryddhau – Jupe in the Flesh. Cloddiwch fewn i berfformiad slebogaidd y band 7-darn o Gaerdydd wrth iddyn nhw ddychanu gwrywdod, gwleidyddiaeth a grym.

Mae’r band wedi bod yn rym eginol yn y sin gerddoriaeth Gymraeg fywiog, gydag enw da cynyddol am berfformiadau byw theatrig.

Yn ogystal â bod ar restr fer Cystadleuaeth Greenman Rising, mae’r band hefyd wedi cefnogi’r ceffylau blaen indie English Teacher ar eu prif daith o amgylch y DU, wedi ymddangos yn nigwyddiad Codi Arian 2023 Trans Aid Cymru ac wedi chwarae cyfres o brif gigs lle y gwerthwyd yr holl docynnau.

Mae Papa Jupe’s T.C. yn eich gwahodd i ymuno â chwlt Papa Jupe. Daw achubiaeth i'r rhai sy'n aros. Ymunwch â'r Tarw.

+ Cefnogaeth gan Small Miracles

Mae’r band Small Miracles yn cael eu sbarduno gan yr awydd i herio’r status quo gyda’u cerddoriaeth, a lledaenu cariad a llawenydd drwy eu perfformiadau byw. Mae eu sioeau byw yn brofiad cathartig sy’n dod â chynulleidfaoedd at ei gilydd i fynegi eu cynddaredd a’u rhyddhad. Mae’n cynnig neges o undod cwiar ac anghydffurfiaeth sy’n troedio rhwng rheolaeth ac anhrefn, mor ymosodol ag y mae’n fregus.

Mae Small Miracles wedi cael cefnogaeth radio gan 6Music, BBC Introducing, Amazing Radio a mwy. Gydag Adam Walton yn cyfeirio atyn nhw fel 'gwreiddiol a chwbl gymhellol', mae Small Miracles yn fand gwerth ei weld. Cafodd ei EP ddiweddaraf, 'Live at Rockfield' ei rhyddhau ar 1 Rhagfyr 2023 ar Dirty Carrot Records.

With post-punk, surf, disco, and gospel influences, Papa Jupe’s T.C., present their newly released EP – Jupe in the Flesh.

Share

Times & Tickets